Temetkezési szolgáltatások

A temetés teljes körű lebonyolítását vállaljuk, egyaránt rendezünk urnás és koporsós, egyházi és világi temetéseket, búcsúztatókat.

Mi az Ön teendője a családjában történt haláleset bekövetkeztekor?

A haláleset bekövetkezését követően meg kell állapítani a halál tényét. A halál tényének megállapítására orvos jogosult. A halottvizsgálat minden olyan körülményre kiterjed, amely a halál bekövetkezése tényének, módjának (természetes módon bekövetkezett vagy nem természetes halál), valamint okának megítéléséhez szükséges. Az elhunytat a halál bekövetkezésének helyéről csak a halottvizsgálatot követően lehet elszállítani.

Az elhunyt otthonában bekövetkezett halálesetet követően értesítenie kell a háziorvost, vagy rendelési időn kívül az ügyeletes orvost. Ha közterületen következett be a halál, a helyszíni halottvizsgálatot a haláleset helye szerint illetékes háziorvos, illetve ügyeletes orvosa látja el. A halottvizsgálat elvégzését követően az orvos gondoskodik a holttest elszállításáról, valamint kiállítja a halottvizsgálati bizonyítványt. Amennyiben a haláleset egészségügyi intézményben történik, abban az esetben a halottvizsgálati bizonyítványt a kórház adja ki.

A temetés megrendeléséhez az elhunyt alábbi dokumentumaira van szükség:

  • érvényes személyi igazolványa, útlevele (külföldi állampolgár esetén is),  jogosítványa, lakcímkártyája
  • születési anyakönyvi kivonata
  • relevancia szerint házassági anyakönyvi kivonata, válást igazoló bírósági végzése vagy igazolása, elhalálozott házastársának halotti anyakönyvi kivonata
  • halottvizsgálati bizonyítványa, halotti anyakönyvi kivonata

A végső búcsú kegyeletteljes körülményeit a minőségi ravatalkellékek és a korszerű eszközeink biztosítják. Vállalkozásunk rendelkezik halottszállító gépjárművel és a szertartásokhoz szükséges díszkocsival is. Munkatársaink elegáns öltözékben bonyolítják le a szertartásokat, tapintatos, együtt érző magatartással végzik munkájukat.

Amennyiben a Borostyán Tóth Kft-t választják, mindent elintézünk Ön helyett, irodánkon kívül nem szükséges máshová mennie.

Temetkezési szolgáltatásaink:

– temetésfelvétel,
– búcsúztatás,
– sírba helyezés,
– exhumálás,
– urnaelhelyezés,
– sírhelynyitás és visszahantolás,
– halotti anyakönyvi kivonat elkészítése,
– temetéshez szükséges hatósági engedélyek megkérése,
– elhunyt felkészítése a temetésre a kegyeleti igényeknek megfelelően,
– ravatalozás,
– hamvasztás és urnakiadás,
– hamvak szórása,
– újratemetés,
– halottszállítás,
– temetési kellékek biztosítása,
– koszorú rendelés,
– kegyeleti biztosítás megkötése,
– gyászhír megjelentetése a Dunaújvárosi Hírlapban.